Home PagePolityka prywatności

Polityka prywatności

Zbieranie i wykorzystywanie danych
Informujemy, że dane podawane przez naszych klientów w celu realizacji zamówień lub subskrypcji newslettera gromadzimy i chronimy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. “O ochronie danych osobowych”.  Zgodnie z tą ustawą użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania (na stronach https://biosyrop.pl/ w zakładce Twoje konto) oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania (pocztą elektroniczną na adres info@biosyrop.pl). Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych klienta.
Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez https://biosyrop.pl/
Dane są zbierane i przechowywane w celu realizacji zamówień, gwarancji, zwrotów i wymiany towarów, a także w celu realizacji programu partnerskiego, systemu komentarzy i innych procesów związanych z wykonywaniem naszych usług i sprzedażą towarów.
Numer telefonu, o który pytamy w formularzu zamówienia, niezbędny jest w przypadku pytań, wyjaśnień i uzgodnień związanych z realizacją zamówienia.
Login i hasło zabezpieczają dostęp do profilu klienta. W profilu klienta można przechowywać, sprawdzać i aktualizować swoje dane, w szczególności dotyczące adresu wysyłki, domyślnego sposobu dostawy, domyślnego sposobu płatności, opcji subskrypcji newslettera oraz historii zamówień. Klient zobowiązuje się do traktowania danych: login i hasło jako poufne i nieudostępniania ich osobom trzecim, nieupoważnionym. Nie ponosimy odpowiedzialności za pomyłki, zapominanie haseł, zagubienie przez klienta danych dostępu do profilu klienta, itp.

Podczas wizyty na stronie Sklepu automatycznie zbierane są następujące dane klientów:

  • adres IP,
  • data i czas wizyty na stronie,
  • typ systemu operacyjnego,
  • typ i wersja przeglądarki internetowej,
  • adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
  • rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.

Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji klienta. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Jeśli Zamawiający korzysta z Serwisu poprzez Infolinię, zgadza się na możliwość nagrywania swoich rozmów telefonicznych w celu oceny i poprawy jakości świadczonych usług.

Dostęp
Zgromadzonych danych osobowych nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie użyczamy innym podmiotom. Wykorzystujemy je jedynie na potrzeby zrealizowania zamówienia i subskrypcji newslettera.
W ramach realizacji zamówienia niezbędne jest podanie prawidłowych danych adresowych, które musimy udostępnić przewoźnikowi (kurierowi, poczcie) w celu dostarczenia towaru.

Anonimowość przeglądania serwisu
Sklep https://biosyrop.pl/ i wszystkie jego podstrony można odwiedzać i przeglądać bez podawania jakichkolwiek danych o charakterze osobistym. Podczas wizyty w sklepie można zachować całkowitą anonimowość, jednak złożenie zamówienia i jego realizacja wymagają podania prawidłowych danych kontaktowych i teleadresowych.

Cele reklamowe
Danych używamy do przekazywania informacji na temat oferowanych przez nas usług i produktów, za zgodą ich właściciela. Marketing mailingowy wykorzystujemy tylko w sposób zgodny z prawem, po uzyskaniu wyraźnej zgody klienta/użytkownika. Założenie i prowadzenie profilu klienta nie jest jednoznaczne z otrzymywaniem newslettera, a jedynie maili niezbędnych do realizacji usług i zamówień. Na newsletter można się zapisać i w każdej chwili z niego wypisać. Subskrypcja newslettera jest nieodpłatna i dobrowolna.

Bezpieczeństwo obrotu płatniczego
Sklep oferuje możliwość płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu www.przelewy24.pl. Serwis ten pełni funkcję Agenta Rozliczeniowego (zaakceptowanego przez Narodowy Bank Polski), spełnia rygorystyczne międzynarodowe standardy bezpieczeństwa oraz stosuje bezpieczną transmisję danych za pośrednictwem protokołu SSL EV. Więcej informacji o stosowanych zabezpieczeniach znajdą Państwo na stronie www.payu.pl.

Aktualizacje
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie https://biosyrop.pl/Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego dokumentu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sklepem https://biosyrop.pl/ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej info@biosyrop.pl

Zostaw Odpowiedź